Portraits

SIRIL: Ali savremeni portreti engleskih slikara, šta mi kažeš o njima? Oni su potpuno nalik na ljude koje predstavljaju.

VIVIJAN: Tačno je. Oni su toliko nalik, da za sto godina niko u njih neće verovati. Jedni portreti u koje čovek veruje jesu portreti u kojima je ostalo vrlo malo od modela ali je zato trag umetnika ogroman.

Holbajnovi crteži muškaraca i žena njegovog vremena impresioniraju nas zbog utiska potpune realnosti. Ali to je tako samo zbog toga što je Holbajn prisiljavao život da prihvati njegove uslove, da se svede na njegove mogućnosti, da umnožava njegove tipove i da se ispoljava kao što je on želeo da se ispoljava. Stil je taj koji nas nagoni da verujemo u stvari- ništa drugo do stil. Većina naših savremenih portretista osuđena je na potpuni zaborav. Oni nikad ne slikaju ono što vide. Slikaju ono što publika vidi, a publika u principu ne vidi ništa.

Iz eseja Propast laganja